WOZ-berekeningstool 2019

Een spreadsheet voor berekening van de WOZ-waarde van windturbines op basis van de gegevens van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit kan je gebruiken voor eventueel bezwaar op de WOZ-beschikking.

Je hebt nodig: vermogen in kWatt, masthoogte, bouwjaar en eventueel waarde eigen grond (bij vermogensklasse 1, van 10 tot 100kW, zijn alleen de laatste twee gegevens nodig).

Beschikbaar gesteld door de Vereniging Windturbine-eigenaren Friesland VWF.

Download het Excelbestand

Over verschuldigde WOZ voor zonneparken in Nederland valt helaas (nog) weinig te zeggen; de aanpak kan verschillen per park, per gemeente, en per jaar.