Vooraankondiging regio-bijeenkomsten 2019

Ook in 2019 organiseren Windunie en PAWEX weer samen bijeenkomsten: in februari en maart, in de regio’s Friesland, Groningen, Flevopolders en Noord-Holland. We praten de leden bij over de ontwikkelingen op het gebied van wind en zon, de klimaatonderhandelingen en de samenwerking binnen Energie Samen. Het belangrijkste is dat wij van u allen horen hoe u hierover denkt en wat u het bestuur adviseert.
Uitnodigingen, locaties en data ontvangt u in januari. Wij hopen iedereen te verwelkomen bij een van de bijeenkomsten, want het gaat erom wat de leden willen.