Rol van PAWEX

Als representatieve organisatie van een der marktpartijen, zoals deze op grond van de Elektriciteitswet 1998 worden aangemerkt, behartigt PAWEX de belangen van windturbine exploitanten in het wettelijk overleg met de Minister van Economische Zaken, de (Energiekamer van de ACM (voorheen NMa), de toezichthouder; en de gezamenlijke netbeheerders over de uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de daarop gebaseerde lagere regelgeving.

Meer specifiek is de rol van PAWEX als representatieve organisatie:

Deelname aan het wettelijk overleg als bedoeld in artikel 33 en artikel 54 van de Elektriciteitswet 1998. Dit overleg is gestructureerd in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) en gaat over voorstellen tot wijziging van de voorwaarden en tarieven, die de netbeheerders jegens gebruikers van de elektriciteitsnetten hanteren.

Deelname aan de consultatie, die de toezichthouder, de Energiekamer van de ACM, organiseert over de methode en rekenfactoren van tariefsregulering.

Overleg met de Minister van Economische Zaken over voorgenomen wijzigingen van de voor gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving.

Voorts voert PAWEX bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van de ACM, die negatieve gevolgen hebben voor windturbine exploitanten en brengt PAWEX haar standpunt naar voren ten aanzien van de periodiek door de netbeheerders op te stellen capaciteitsplannen.