PAWEX en Energie Samen

Sinds mei 2018 is PAWEX één van de vijf oprichters van Coöperatie Energie Samen. Met ODE Decentraal, REScoopNL, Ecode en Hoom vertegenwoordigt PAWEX de beweging van ‘onderop’ in de noodzakelijke duurzame energietransitie.
De twee belangrijkste speerpunten van Energie Samen zijn belangenbehartiging en ondersteuning van projecten. Daarbij staat Energie Samen voor de lokale bevolking en hun belangen. De lusten en lasten van duurzame opwekking moet zoveel mogelijk lokaal geregeld worden.
De belangenbehartiging wordt gedaan door medewerkers van de vijf oprichters van Energie Samen en spitst zich toe op, onder meer:

  • Klimaatonderhandelingen: lukt het om een doorslaggevende positie te verkrijgen in de 31 Regionale Energie Strategieën, en zo voor elkaar te krijgen dat 50% of meer van de opwekinstallaties eigendom van de lokale gemeenschap is?
  • Natuurlijk ook de inbreng in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) en de ACM. Vanouds de unieke positie van PAWEX.

Ondersteuning van wind- en zonprojecten wordt gedaan door REScoopNL en Windunie. Voor besparingscoöperaties doet Hoom dat.
Belangrijk in Energie Samen is de integratie van alle activiteiten van de lid-organisaties. Hiermee is een krachtige organisatie aan het ontstaan, waarin zowel veel lobbykracht aanwezig is als kennis en ervaring bij het ondersteunen van duurzame energieprojecten.
Het bestuur van PAWEX zal bij de komende regio-bijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering (april 2019) uitvoerig stilstaan bij onze bijdrage aan Energie Samen en de voordelen die daaruit voortkomen.