Netcapaciteit hoog op de agenda

Het capaciteitstekort voor het aansluiten van duurzame opwek komt steeds hoger op de agenda. Met man en macht wordt er aan gewerkt om inzicht te krijgen in de problematiek en in de posities van de diverse stakeholders, en gaan we gesprekken aan.
Daarbij gaat het zowel om het zoeken naar openingen bij de netbeheerders als om het aansporen van het ministerie van EZK om tijdig en adequaat tot overbruggende oplossingen te komen.

Op 28 november wordt de capaciteitsproblematiek behandeld in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. In de aanloop daarnaartoe worden gesprekken gevoerd met alle stakeholders.

Zie ook: Eerste hulp bij SDE+ (nieuwsbericht 4 november)