Jouw rol in de Regionale Energiestrategie (RES)

Tijdens de regiobijeenkomsten begin dit jaar heb je kennis kunnen maken met de Regionale Energie Strategie (RES) en wat dit voor jou – grondeigenaar, wind- en/of zonneproducent – kan betekenen. De RES’en komen nu in heel Nederland op gang en wij kunnen je helpen om hierop aan te haken. Je wil bijvoorbeeld een nieuw project opstarten of betrokken raken bij initiatieven in je omgeving. Door je te melden bij ons, kunnen wij ervoor zorgen dat je project onderdeel wordt van RES en daarna tot realisatie kan komen.

Wat betekent de RES voor jou?

De RES’en zijn dé kans om de basis te leggen voor een energietransitie waar Windunie voor staat: samen met lokale ondernemers en burgerinitiatieven duurzame energie in lokaal eigendom ontwikkelen en exploiteren. Dit met als doel de transitie naar duurzame energie met het profijt in de eigen regio. Windunie is via Energie Samen nauw betrokken bij de totstandkoming van de RES’en. Onderaan deze mail lees je meer over het proces van de RES en hoe Windunie hier actief aan bijdraagt.

Jouw hulp is nodig

Om ervoor te zorgen dat de stem van de grondeigenaar én potentiele projecten goed in deze RES’en terecht komen, is jouw hulp nodig. Immers, als grondeigenaar, wind- en/of zonneproducent weet je als geen ander wat het betekent om zélf een duurzaam energieproject te ontwikkelen en te exploiteren, en hoe je dit het beste samen met de omgeving kunt doen.

Wat kan je doen?

Om je invloed op de RES in je regio te verzekeren, kan je de volgende stappen zetten:

  • Zet je netwerk in: draag actief onze boodschap van lokaal eigendom uit, als je in gesprek bent met gemeente, provincie, raadsleden, buren, energiecoöperaties, etc.;
  • Lever projecten aan: wil je een duurzame energieproject ontwikkelen, of ken je iemand die dit wil? Meld dit dan bij ons, dan brengen we je in contact met de juiste mensen in het RES-traject.
  • Lever expertise: heb je veel ervaring met lokaal eigendom en kan je die visie goed overbrengen? Dan willen we je graag koppelen aan de lokaal vertegenwoordiger vanuit Energie Samen, zodat deze vertegenwoordiger het belang van lokaal grondeigendom optimaal kan inbrengen aan de RES-tafel!

Contact

Heb je ideeën, wil je bijdragen en/of heb je vragen: neem dan contact op met Jennie Tissingh, RES Coördinator Energie Samen en projectmanager bij Windunie: Jennie.Tissingh@windunie.nl

Meer informatie

Over de RES’en

In Nederland zijn 30 RES-regio’s, die elk een eigen Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Bij de klimaattafels is afgesproken dat de Participatiecoalitie zal ondersteunen bij de totstandkoming van de RES’en. Binnen de Participatiecoalitie werken de volgende organisaties samen: Energie Samen, HIER, de Natuur en Milieufederaties (NMF), LSA Bewoners en Buurkracht.

De Participatiecoalitie vaardigt voor elke RES-regio twee vertegenwoordigers af: één vanuit Energie Samen en één vanuit NMF. De vertegenwoordiger van Energie Samen zit er namens de lokale
energiecoöperaties, bedrijven en grondeigenaren. Deze lokale vertegenwoordiger heeft veel contact met de RES-coördinator, die de taak heeft om de RES op te stellen. De lokale vertegenwoordiger adviseert de RES-coördinator en de overheden over participatie, over 50% lokaal eigendom en over coöperatief ontwikkelen. Daarnaast brengt deze vertegenwoordiger energie-initiatieven in, zodat deze als toekomstige duurzame energieprojecten worden opgenomen in de RES. Landelijk worden de vertegenwoordigers door de Participatiecoalitie ondersteund met webinars, trainingen, bijeenkomsten, informatievoorziening, communicatiemiddelen etc. Dit om een zo goed mogelijk resultaat in de RES’en te kunnen bereiken.

Over ‘50% lokaal eigendom van de omgeving’

Dankzij de Participatiecoalitie is in het Klimaatakkoord afgesproken dat we streven naar 50% lokaal eigendom. Een substantiële mate van lokaal eigendom draagt bij aan draagvlak en acceptatie van een project, zowel bij omwonenden als in de politiek. We horen in het land veel verschillende interpretaties van het begrip ‘lokaal’. In het Memorandum samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren staat het daarom verder toegelicht. Ook voor jou is dit nuttig om te weten. Immers: met lokaal eigendom bedoelen we óók de grondeigenaar. Wat moet je in ieder geval weten over 50% eigendom:

  • Lokaal eigendom is belangrijk omdat de winsten in de regio blijven;
  • Het is een streven, geen verplichting;
  • Er is geen landelijke standaard voor wat de lokale omgeving van een project is. Bewoners, (agrarische) grondeigenaren en bedrijven kunnen allemaal onderdeel zijn van de omgeving. Het is aan de omgeving én aan de gemeente om dit gezamenlijk en per project te bepalen.
  • Mede-eigenaar zijn betekent ook zelf investeren en ondernemen, dat geldt voor iedereen die mee-ontwikkelt.
  • Een open en transparant proces is heel erg belangrijk. Alleen dan – door samen met alle partijen in de omgeving vanaf het begin af aan te ontwikkelen – creëer je draagvlak. En kun je invulling geven aan de ambitie voor 50% lokaal eigendom.

In het Memorandum samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren staat meer informatie wat dit voor jou – als grondeigenaar – betekent.