Eerste hulp bij SDE+

Ben je bezig met een aanvraag voor SDE+ najaar 2019, maar heb je een negatieve transportindicatie van de netbeheerder gekregen? Laat het er niet bij zitten en gebruik dan de voorbeeldbrieven die we hebben laten opstellen door een deskundige jurist.

We bieden twee opties:

Optie 1: SDE+ aanvragen bij negatieve transportindicatie

In de voorbeeldbrief onderbouw je dat de negatieve transportindicatie in strijd met de wet is, en dat de gevraagde subsidie daarom moet worden toegekend.

  1. Download brief 1
  2. Kopieer de tekst op eigen briefpapier en wijzig de geel gemarkeerde gedeelten.
  3. Verstuur je aanvraag SDE+

Optie 2: eerst bezwaar maken bij netbeheerder

Het is verstandig de netbeheerder te vragen om de negatieve transportindicatie te heroverwegen. Voor SDE+-aanvragen fase 1 (tot 4 november) wordt dat heel krap, maar voor fase 2 (4-11 november) en fase 3 (11-14 november) is er nog wat tijd.

  1. Download brief 2
  2. Kopieer de tekst op eigen briefpapier en wijzig de geel gemarkeerde gedeelten.
  3. Verstuur je verzoek naar de netbeheerder

Als de netbeheerder alsnog een positieve transportindicatie afgeeft: hoera! Als de netbeheerder bij een niet-onderbouwde negatieve transportindicatie blijft of niet (tijdig) reageert, vraag je toch SDE+-aan, met een iets aangepaste brief:

  1. Download brief 3
  2. Kopieer de tekst op eigen briefpapier en wijzig de geel gemarkeerde gedeelten.
  3. Verstuur je aanvraag SDE+

Laat het ons weten!

Heb je ook een niet-onderbouwde negatieve transportindicatie van de netbeheerder gekregen? Laat het weten (en ook wat de eventuele reactie op de brieven is) aan Leon Straathof via l.straathof@pawex.nl.

Toelichting

Onze lobbyisten zijn al vanaf de zomer met deze transportindicaties bezig. De minister heeft in september gezegd dat de netbeheerders eventuele negatieve transportindicaties moesten onderbouwen. Ons beeld was dat dit maar in een beperkt aantal gevallen zou gebeuren.

De praktijk bleek anders. Vanaf 1 oktober konden transportindicaties worden aangevraagd. Er zijn honderden negatieve indicaties afgegeven zonder goede onderbouwing.
Maar de wet is de wet, dus daar moeten we het niet bij laten zitten. Met deze voorbeeldbrieven leggen we samen de basis voor verdere juridische stappen.

Toetsing netbeheerders

Op 5 november heeft Netbeheer Nederland een informatiesessie georganiseerd, om onderbouwing te geven van de afgewezen verklaringen. De netbeheerders hebben alleen getoetst vanuit bestaande bedrijfsvoering en regelgeving, en niet de effecten meegenomen van de door de minister aangekondigde maatregelen (met name benutten storingsreserve en cable pooling) en van de oplossingen die de sector zelf kan bieden (curtailment en
spanningsondersteuning vanuit de omvormers). Wij hebben de netbeheerders opgeroepen om nogmaals een slag te maken over de eerder afgewezen aanvragen, en die alsnog te verstrekken aan initiatiefnemers die waarschijnlijk baat gaan hebben van deze maatregelen.
Onze inspanningen zijn er de komende weken op gericht om zo mogelijk nog iets te herstellen in de lopende najaarsronde, en daarnaast een herhaling van deze impasse te voorkomen voor de voorjaarsronde. De op 5 november aanwezige netbeheerders lijken hier oprecht aan mee te willen werken.

Juridische onderbouwing

Voor ons overleg met het Ministerie van EZK en de ACM hebben we juridisch laten uitzoeken waarom de Ministeriële Regeling voor de SDE+ onwettig is. Deze notitie is beschikbaar voor geïnteresseerde leden (l.straathof@pawex.nl ).