DOSSIERS

Wetgevingsagenda
De hele Elektriciteitswet gaat op de schop en wordt herschreven. Er zal een hele nieuwe wet komen die niet alleen duidelijker en eenvoudiger moet zijn, maar tegelijkertijd tot minder regeldruk voor onder andere producenten moet leiden. Een zeer omvangrijk proces waarbij PAWEX actief betrokken is om de belangen van onze leden goed te behartigen.