DOSSIERS

Vrije aansluiting

Netbeheerders hebben in het verleden geprobeerd om de wet- en regelgeving zodanig te wijzigen dat zij zouden mogen bepalen welke materialen zouden moeten worden gebruikt bij het realiseren van een (vrije) aansluiting, hoe het beheer en onderhoud zou moeten worden uitgevoerd, etc. Een onwenselijke bijkomstigheid hiervan zou onder meer zijn geweest dat dit ongetwijfeld zou leiden tot een hogere periodieke (aansluit)vergoeding. Om de hiervoor genoemde redenen heeft PAWEX dan ook met succes een procedure gevoerd tegen deze beoogde wijziging. Producenten hebben bij het realiseren van een vrije aansluiting dan ook een vrije keuze.