DOSSIERS

Transparantie tarieven netbeheerder
Indien aansluitingswerkzaamheden openbaar wordt aanbesteed, is de netbeheerder verplicht om bepaalde werkzaamheden uit te blijven voeren. Voor deze werkzaamheden brengt de netbeheerder kosten in rekening. De kosten die de netbeheerders hiervoor hanteerden, was verre van transparant. De tarieven werden niet gespecificeerd en waren daarom niet controleerbaar. PAWEX heeft met succes gepleit voor een transparante en een concrete norm op grond waarvan de in rekening gebrachte kosten controleerbaar zijn.