DOSSIERS

Opschaling en participatie
Voor het bereiken van de energiedoelstellingen is het van belang dat overheden, ontwikkelaars en de omgeving met elkaar samenwerken en afspraken maken. Er wordt nagedacht over een verplichte ‘publieksparticipatie’. Wat is participatie eigenlijk? Een heel scala van vragen doen zich hier voor. PAWEX zal actief betrokken zijn bij de diverse overleggen en haar leden blijven informeren.