DOSSIERS

Meerdere leveranciers op één aansluiting
Sommige windturbine-exploitanten hebben ervoor gekozen om met twee leveranciers te werken op één aansluiting: één leverancier voor de levering van de opgewekte elektriciteit aan het net en één leverancier voor de afname van elektriciteit van het net. Netbeheerders faciliteerden dit proces door twee EAN-codes toe te kennen. Eind 2013 besloot een aantal netbeheerders hiermee te stoppen. PAWEX heeft bij de ACM met succes kunnen betogen dat dit leidt tot een beperking van de (wettelijke) keuzevrijheid van leveranciers voor producenten. Met PAWEX is de ACM van mening dat netbeheerders meerdere leveranciers op één aansluiting dienen te faciliteren. Momenteel wordt er met partijen (waaronder PAWEX) gewerkt aan een dergelijke regeling.