DOSSIERS

Inpassing van windparken
De aansluitkosten zijn vaak een zeer belangrijke factor bij het beantwoorden van de vraag of een windpark exploitabel of financieel haalbaar is. Op welke manier zouden aansluitingen ‘beter’ (kostenefficiënter) kunnen worden gerealiseerd? Onder meer door te overleggen met betrokken partijen (netbeheerders, overheden etc.) wil PAWEX bewerkstelligen dat aansluitkosten in de toekomst lager uit zullen vallen.