DOSSIERS

Garanties van Oorsprong
De markt van GVO’s is in ontwikkeling. In toenemende mate worden GVO’s los verhandeld. Hoe ontwikkelt deze markt zich? Hoe kan een zo hoog mogelijke prijs worden gekregen voor de GVO’s? Een onderwerp waar veel producenten mee te maken zullen krijgen en dat de nodige vragen oproept. Alle reden voor PAWEX om zich hiermee bezig te houden.