DOSSIERS

Congestiemanagement

Ten aanzien van het onderwerp ‘congestiemanagement’ / ‘voorrang voor duurzaam’ is PAWEX zeer actief betrokken bij de diverse overleggen met betrokken partijen. Hierdoor heeft PAWEX kunnen bewerkstelligen dat de positie en de belangen van de (particuliere) windturbine-exploitant in dit kader goed zijn gewaarborgd. Hierdoor krijgt duurzame energieproductie voorrang indien in een bepaald gebied onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar is.