DOSSIERS

Aansluittarieven

Netbeheerders stellen in samenspraak met de ACM (de opvolger van de NMa) jaarlijks de aansluittarieven vast door middel van zgn. tariefbesluiten. Al een aantal malen heeft PAWEX met succes betoogd dat deze tariefbesluiten in strijd waren met de Elektriciteitswet, waardoor dikwijls te hoge tarieven in rekening werden gebracht. Mede als gevolg van door PAWEX gevoerde procedures hebben netbeheerders al verscheidene malen teveel betaalde kosten terug moeten betalen.