DOSSIERS

10 MVA grens
De Elektriciteitswet biedt de mogelijkheid om voor aansluitingen met een vermogen vanaf 10 MVA de aanleg en het onderhoud van de aansluiting openbaar aan te besteden. Omdat de Codes nog altijd niet hierop waren aangepast, was het vrijwel onmogelijk om deze mogelijkheid goed te benutten. Door de gezamenlijke netbeheerders werd een voorstel gedaan waarbij de door de wet geboden mogelijkheden zouden worden ingeperkt. De netbeheerders wilden kennelijk, ondanks het feit dat de wet die mogelijk nadrukkelijk biedt, niet dat anderen dan zijzelf aansluitingen zouden aanleggen en onderhouden. Na een jarenlange procedure heeft PAWEX uiteindelijk volledig gelijk gekregen: op grond van de nieuwe codetekst, zoals die sinds de zomer van 2010 geldt, kunnen nieuwe windturbine-exploitanten met een opgesteld vermogen vanaf 10 MW de aanleg en het onderhoud van de aansluiting openbaar aanbesteden. In het algemeen leidt dit tot goedkopere aansluitingen dan wanneer de netbeheerder deze werkzaamheden zou uitvoeren.