Bestuur

Felix Olthuis, namens de coöperatie-leden, voorzitter

Halbe Klijnstra, namens VWF (Vereniging Windturbine-eigenaren Friesland), penningmeester

Johan ter Schuur, namens VWG (Vereniging van Windturbine-eigenaren Groningen)

Hans Geluk, namens VWIJ (Vereniging van windturbine-eigenaren IJsselmeerpolders)

Axel Postumus, namens de Windunie-leden

Marnix Scholten