ALV donderdag 28 november

Reeds eerder hebben wij in diverse ALV’s de toekomst van PAWEX aan de orde gesteld. Met name de vraag of PAWEX eventueel kan en wil opgaan in Energie Samen.
Op de ALV van 19 november is ons voorstel tot fusie over te gaan ter stemming gebracht. De aanwezigen stemden unaniem voor het voorstel. Schriftelijk zijn tien stemmen uitgebracht, waarvan negen voor het voorstel stemmen en één tegen

Er was onvoldoende quorum tijdens deze algemene vergadering aanwezig om een besluit te kunnen nemen. Daarom wordt hetzelfde voorgenomen besluit geagendeerd op een extra algemene vergadering. In deze tweede vergadering geldt volgens de Statuten dat besloten kan worden tot fusie met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Leden die niet aanwezig kunnen zijn op 28 november kunnen hun stemverklaring toezenden (digitaal uiterlijk 26 november, meer informatie vind je in de uitnodingsmail of -brief). Als je al een stemverklaring hebt uitgebracht, hoef je dat natuurlijk niet opnieuw te doen.

Vergaderstukken (downloads)

Bijlage 0 Agenda ALV PAWEX
Bijlage 1 Verslag ALV PAWEX 19 november 2019
Bijlage 2 Formeel fusievoorstel ES-PAWEX
Bijlage 3 Toelichting Fusiedocument concept
Bijlage 3a Toelichting fusie Advies mr M het Lam
Bijlage 4 Voorstel wijziging Statuten Energie Samen
Bijlage 5 Huishoudelijk reglement Energie Samen
Bijlage 5a Concept Huishoudelijk reglement ES na fusie PAWEX (art. 4.3 c toegevoegd)

Plaats en tijd

Donderdag 28 november 16.00 – 17.30 uur, Kruisweg Marum, Kruisweg 1 9363 AA Marum, 0594-641202 (routebeschrijving, Google maps)