ALV’s dinsdag 19 november 2019 (en 28 november)

Leden van PAWEX/Windunie zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 november.

Reeds eerder hebben wij in diverse ALV’s de toekomst van PAWEX aan de orde gesteld. Met name de vraag of PAWEX eventueel kan en wil opgaan in Energie Samen.
Belangrijkste onderwerp op de komende ALV van 19 november is ons voorstel tot fusie over te gaan.
In bijgaande documenten wordt ons voorstel onderbouwd.

Als er onvoldoende quorum tijdens deze algemene vergadering aanwezig is (inclusief schriftelijke stemverklaringen) om een besluit te kunnen nemen, wordt hetzelfde voorgenomen besluit geagendeerd op een extra algemene vergadering op 28 november 2019 (16.00 – 17.30 uur, Kruisweg Marum).

Leden die niet aanwezig kunnen zijn op 19 november kunnen hun stemverklaring toezenden (digitaal uiterlijk 17 november, meer informatie vind je in de uitnodingsmail of -brief).

Vergaderstukken (downloads)

Bijlage 0 Agenda ALV PAWEX
Bijlage 1 Verslag ALV PAWEX 8 mei 2019
Bijlage 2 Formeel fusievoorstel ES-PAWEX
Bijlage 3 Toelichting Fusiedocument concept
Bijlage 3a Toelichting fusie Advies mr M het Lam
Bijlage 4 Voorstel wijziging Statuten Energie Samen
Bijlage 5 Huishoudelijk reglement Energie Samen
Bijlage 5a Concept Huishoudelijk reglement ES na fusie PAWEX

Plaats en tijd

Dinsdag 19 november 16.00 – 17.30 uur, Hotel-restaurant Van der Valk, Sneek.

Adres: Burgemeester Rasterhofflaan 1 8606 KZ Sneek
Route: website Van der Valk | Google maps
Na afloop diner