Welkom

PAWEX is de belangenbehartiger voor Particuliere Windturbine Exploitanten.

PAWEX behartigt de belangen van particuliere windturbine exploitanten in overleg met de Minister van Economische Zaken, de toezichthouder ACM (voorheen NMa) en de gezamenlijke netbeheerders. In de diverse overleggen neemt PAWEX, namens de particuliere windturbine exploitanten, deel als representatieve organisatie, zoals bedoeld in de Elektriciteitswet 1998.

Momenteel heeft PAWEX bijna 300 leden waar zij de belangen voor behartigt en daarmee is zij de grootste belangenbehartiger voor Particuliere Windturbine Exploitanten.

Rol van PAWEX

Als representatieve organisatie:

  • Neemt PAWEX deel aan het overleg in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten. De gezamenlijke netbeheerders zijn op grond van artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998 verplicht met PAWEX en de andere representatieve organisaties te overleggen over voorstellen tot wijziging van de voorwaarden en tarieven, die de netbeheerders jegens gebruikers van de elektriciteitsnetten willen hanteren.
  • Voert PAWEX overleg met de Minister van Economische Zaken over voorgenomen wijzigingen van de voor gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving.
  • Voert PAWEX overleg met de Minister van Economische Zaken over voorgenomen wijzigingen van de voor gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving.
  • Voert PAWEX bezwaar- en beroepsprocedures tegen voor windturbine exploitanten ongunstige besluiten van de toezichthouder ACM.
  • Brengt PAWEX haar standpunt ten aanzien van de periodiek door de netbeheerders op te stellen capaciteitsplannen naar voren.
  • Neemt PAWEX deel aan de diverse overleggen bij NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie) en NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) om de belangen voor de particuliere windturbine exploitanten te behartigen.
  • Uitsluitend particuliere windturbine exploitanten kunnen lid zijn van PAWEX. PAWEX leden nemen voor tenminste 50% risicodragend deel in de exploitatie van één of meer windturbines in Nederland. Leden van PAWEX zijn onder meer agrariërs, coöperatieve windenergie verenigingen, windpark exploitatie ondernemingen en partijen, die het management voeren over meerdere windturbines of windparken.

Lees meer over PAWEX

bestuursleden

Felix Olthuis

Namens de coöperatie-leden,

voorzitter

Halbe Klijnstra

Namens VWF (Vereniging Windturbine-eigenaren Friesland),

penningmeester

Johan ter Schuur

Namens VWG (Vereniging van Windturbine-eigenaren Groningen)

Hans Geluk

Namens VWIJ (Vereniging van windturbine-eigenaren IJsselmeerpolders)

Axel Postumus

Namens de Windunie-leden

Marnix Scholten

 

Dossiers

De verschillende onderwerpen waar PAWEX zich mee bezig houdt zijn gerangschikt in dossiers. Elk dossier bevat alle brieven en stukken, die PAWEX heeft opgesteld en uitgestuurd met betrekking tot dit onderwerp. Omdat relatief veel kwesties zich over meerdere jaren uitstrekken, kan een dossier soms zeer ver terug gaan in de tijd. Zo is de implementatie in de Codes van het in 2004 gewijzigde artikel 16c Elektriciteitswet nog altijd niet afgerond; ondanks twee procedures bij het College van Beroep tegen (verkeerde) besluiten van de ACM.

Lees meer dossiers

ACTUEEL

Energie Samen: mail en site uit de lucht (9 en 10 juli)

Op dinsdag 9 en woensdag 10 juli kan je een foutmelding krijgen als je de site energiesamen.nu en de bijbehorende mailadressen gebruikt. Dit omda...
Lees meer

Onze inzet voor nieuwe aansluitingen

Netbeheerders kondigen steeds vaker aan dat ze zich niet kunnen houden aan de wettelijke aansluittermijn voor duurzame opwek: achttien weken na aanvra...
Lees meer

ALV woensdag 8 mei 2019

Leden van PAWEX/Windunie zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering op woensdag 8 mei. Naast de gebruikelijke onderwerpen staan enkele zee...
Lees meer

WOZ-berekeningstool 2019

Een spreadsheet voor berekening van de WOZ-waarde van windturbines op basis van de gegevens van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit kan je gebrui...
Lees meer

Energiewet 1.0 in voorbereiding

Onze lobbyisten zijn niet alleen druk bezig met het oplossen van knelpunten in bestaande wetgeving en codes, maar ook met de vernieuwing van de wetgev...
Lees meer

MLOEA: dank voor inbreng

De oproep in de nieuwsbrief om knelpunten of ervaringen met MLOEA ('Meerdere leveranciers op één aansluiting') te delen, heeft niet veel, maar wel g...
Lees meer