Welkom

PAWEX was de belangenbehartiger voor Particuliere Windturbine Exploitanten.

De afwikkeling van de fusie loopt. Op 10 september 2020 is PAWEX formeel gefuseerd binnen Energie Samen. Met regionale verenigingen en individuele leden wordt gesproken over de praktische invulling. Tegelijkertijd gaat de belangenbehartiging door. Actuele informatie vind je op energiesamen.nu: zoals ‘Fusie PAWEX en belangen exploitanten windturbines'(nieuwsartikel 7 april 2020) en verschillende onderwerpen van onze belangenbehartiging.

PAWEX behartigde de belangen van particuliere windturbine exploitanten in overleg met de Minister van Economische Zaken, de toezichthouder ACM (voorheen NMa) en de gezamenlijke netbeheerders. In de diverse overleggen nam PAWEX, namens de particuliere windturbine exploitanten, deel als representatieve organisatie, zoals bedoeld in de Elektriciteitswet 1998. Die rol wordt ook overgenomen door Energie Samen.

Rol van PAWEX

Als representatieve organisatie:

  • Neemt PAWEX deel aan het overleg in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten. De gezamenlijke netbeheerders zijn op grond van artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998 verplicht met PAWEX en de andere representatieve organisaties te overleggen over voorstellen tot wijziging van de voorwaarden en tarieven, die de netbeheerders jegens gebruikers van de elektriciteitsnetten willen hanteren.
  • Voert PAWEX overleg met de Minister van Economische Zaken over voorgenomen wijzigingen van de voor gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving.
  • Voert PAWEX overleg met de Minister van Economische Zaken over voorgenomen wijzigingen van de voor gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving.
  • Voert PAWEX bezwaar- en beroepsprocedures tegen voor windturbine exploitanten ongunstige besluiten van de toezichthouder ACM.
  • Brengt PAWEX haar standpunt ten aanzien van de periodiek door de netbeheerders op te stellen capaciteitsplannen naar voren.
  • Neemt PAWEX deel aan de diverse overleggen bij NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie) en NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) om de belangen voor de particuliere windturbine exploitanten te behartigen.
  • Uitsluitend particuliere windturbine exploitanten kunnen lid zijn van PAWEX. PAWEX leden nemen voor tenminste 50% risicodragend deel in de exploitatie van één of meer windturbines in Nederland. Leden van PAWEX zijn onder meer agrariërs, coöperatieve windenergie verenigingen, windpark exploitatie ondernemingen en partijen, die het management voeren over meerdere windturbines of windparken.

Lees meer over PAWEX

bestuursleden

Felix Olthuis

Namens de coöperatie-leden,

voorzitter

Halbe Klijnstra

Namens VWF (Vereniging Windturbine-eigenaren Friesland),

penningmeester

Johan ter Schuur

Namens VWG (Vereniging van Windturbine-eigenaren Groningen)

Hans Geluk

Namens VWIJ (Vereniging van windturbine-eigenaren IJsselmeerpolders)

Axel Postumus

Namens de Windunie-leden

Marnix Scholten

 

Dossiers

Terwijl met regionale verenigingen en individuele leden wordt gesproken over de praktische invulling van de fusie binnen Energie Samen, gaat de belangenbehartiging door. Lees meer over de verschillende onderwerpen van onze belangenbehartiging.

Hieronder vind je links naar oudere informatie.

Archief dossiers

ACTUEEL

Terwijl met regionale verenigingen en individuele leden wordt gesproken over de praktische invulling van de fusie binnen Energie Samen, gaat de belangenbehartiging door. Je leest er meer over in de nieuwsberichten op energiesamen.nu

Nieuwsberichten op energiesamen.nu

In verband met de in gang gezette fusie van PAWEX binnen Energie Samen vind je de nieuwsberichten voortaan op energiesamen.nu. Met name voor PAWE...
Lees meer

Fusie PAWEX binnen Energie Samen

Eind 2019 hebben we besloten dat PAWEX binnen Energie Samen fuseert (zie de ALV-stukken van 28 november 2019). Die fusie is nog niet officieel rond. ...
Lees meer

Jouw rol in de Regionale Energiestrategie (RES)

Tijdens de regiobijeenkomsten begin dit jaar heb je kennis kunnen maken met de Regionale Energie Strategie (RES) en wat dit voor jou – grondeigenaa...
Lees meer

ALV donderdag 28 november

Reeds eerder hebben wij in diverse ALV’s de toekomst van PAWEX aan de orde gesteld. Met name de vraag of PAWEX eventueel kan en wil opgaan in Energ...
Lees meer

Stemverklaring

PAWEX-leden die niet aanwezig kunnen zijn op 28 november kunnen hun stemverklaring toezenden met dit formulier (tot en met 26 november). ...
Lees meer

Netcapaciteit hoog op de agenda

Het capaciteitstekort voor het aansluiten van duurzame opwek komt steeds hoger op de agenda. Met man en macht wordt er aan gewerkt om inzicht te krij...
Lees meer