Welkom

PAWEX is de belangenbehartiger voor Particuliere Windturbine Exploitanten.

PAWEX behartigt de belangen van particuliere windturbine exploitanten in overleg met de Minister van Economische Zaken, de toezichthouder ACM (voorheen NMa) en de gezamenlijke netbeheerders. In de diverse overleggen neemt PAWEX, namens de particuliere windturbine exploitanten, deel als representatieve organisatie, zoals bedoeld in de Elektriciteitswet 1998.

Momenteel heeft PAWEX bijna 300 leden waar zij de belangen voor behartigt en daarmee is zij de grootste belangenbehartiger voor Particuliere Windturbine Exploitanten.

Rol van PAWEX

Als representatieve organisatie:

  • Neemt PAWEX deel aan het overleg in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten. De gezamenlijke netbeheerders zijn op grond van artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998 verplicht met PAWEX en de andere representatieve organisaties te overleggen over voorstellen tot wijziging van de voorwaarden en tarieven, die de netbeheerders jegens gebruikers van de elektriciteitsnetten willen hanteren.
  • Voert PAWEX overleg met de Minister van Economische Zaken over voorgenomen wijzigingen van de voor gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving.
  • Voert PAWEX overleg met de Minister van Economische Zaken over voorgenomen wijzigingen van de voor gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving.
  • Voert PAWEX bezwaar- en beroepsprocedures tegen voor windturbine exploitanten ongunstige besluiten van de toezichthouder ACM.
  • Brengt PAWEX haar standpunt ten aanzien van de periodiek door de netbeheerders op te stellen capaciteitsplannen naar voren.
  • Neemt PAWEX deel aan de diverse overleggen bij NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie) en NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) om de belangen voor de particuliere windturbine exploitanten te behartigen.
  • Uitsluitend particuliere windturbine exploitanten kunnen lid zijn van PAWEX. PAWEX leden nemen voor tenminste 50% risicodragend deel in de exploitatie van één of meer windturbines in Nederland. Leden van PAWEX zijn onder meer agrariërs, coöperatieve windenergie verenigingen, windpark exploitatie ondernemingen en partijen, die het management voeren over meerdere windturbines of windparken.

Lees meer over PAWEX

bestuursleden

Felix Olthuis

Namens de coöperatie-leden,

voorzitter

Halbe Klijnstra

Namens VWF (Vereniging Windturbine-eigenaren Friesland),

penningmeester

Johan ter Schuur

Namens VWG (Vereniging van Windturbine-eigenaren Groningen)

Hans Geluk

Namens VWIJ (Vereniging van windturbine-eigenaren IJsselmeerpolders)

Axel Postumus

Namens de Windunie-leden

Marnix Scholten

 

Dossiers

De verschillende onderwerpen waar PAWEX zich mee bezig houdt zijn gerangschikt in dossiers. Elk dossier bevat alle brieven en stukken, die PAWEX heeft opgesteld en uitgestuurd met betrekking tot dit onderwerp. Omdat relatief veel kwesties zich over meerdere jaren uitstrekken, kan een dossier soms zeer ver terug gaan in de tijd. Zo is de implementatie in de Codes van het in 2004 gewijzigde artikel 16c Elektriciteitswet nog altijd niet afgerond; ondanks twee procedures bij het College van Beroep tegen (verkeerde) besluiten van de ACM.

Lees meer dossiers

ACTUEEL

Nieuwsberichten op energiesamen.nu

In verband met de in gang gezette fusie van PAWEX binnen Energie Samen vind je de nieuwsberichten voortaan op energiesamen.nu. Met name voor PAWE...
Lees meer

Fusie PAWEX binnen Energie Samen

Eind 2019 hebben we besloten dat PAWEX binnen Energie Samen fuseert (zie de ALV-stukken van 28 november 2019). Die fusie is nog niet officieel rond. ...
Lees meer

Jouw rol in de Regionale Energiestrategie (RES)

Tijdens de regiobijeenkomsten begin dit jaar heb je kennis kunnen maken met de Regionale Energie Strategie (RES) en wat dit voor jou – grondeigenaa...
Lees meer

ALV donderdag 28 november

Reeds eerder hebben wij in diverse ALV’s de toekomst van PAWEX aan de orde gesteld. Met name de vraag of PAWEX eventueel kan en wil opgaan in Energ...
Lees meer

Stemverklaring

PAWEX-leden die niet aanwezig kunnen zijn op 28 november kunnen hun stemverklaring toezenden met dit formulier (tot en met 26 november). ...
Lees meer

Netcapaciteit hoog op de agenda

Het capaciteitstekort voor het aansluiten van duurzame opwek komt steeds hoger op de agenda. Met man en macht wordt er aan gewerkt om inzicht te krij...
Lees meer