VDE

Medio juli is de Vereniging Duurzame Energie (VDE) opgericht. Deze vereniging is opgericht door een aantal founding leden waartoe ook PAWEX behoort. Doelstelling van de VDE is om samen effectiever te opereren met een sterkere invloed op de cruciale beleidsbeslissingen. Voorzitter van het interim bestuur van de VDE is Teun Bokhoven en de komende maanden zal hard worden gewerkt om de plannen voor 2016 vorm te geven. PAWEX zal hier ook een actieve rol in gaan spelen.

Voor de volledigheid hieronder een overzicht van alle founding leden: BodemenergieNL, Duurzame Energie Koepel, DHPA, Holland Solar, ODE Decentraal, Pawex, Warmtenetwerk, ASN Bank, CE, Delta, DNVGL, Eneco, Enexis, Gasunie, Greenchoice, PWC, Qurrent, Siemens, TenneT, Windunie.