Geschiedenis

De Vereniging Particuliere Windturbine Exploitanten PAWEX is in 1992 opgericht.

PAWEX behartigt de belangen van de particuliere windturbine exploitanten. Dat wil zeggen windturbine exploitanten, die niet in publieke handen zijn of waarvan het controlerend belang niet berust bij een publieke onderneming.

De voorloper van PAWEX was in 1987 opgericht door een aantal particuliere exploitanten, die gezamenlijk hun belangen wilden behartigen. In de “oude” Elektriciteitswet uit 1989 was vastgelegd dat de elektriciteitsbedrijven (toen nog nutsbedrijven genoemd) aan exploitanten van windturbines de meest stimulerende vergoeding voor aan het net geleverde elektriciteit moesten betalen. Uiteraard leidde het begrip “meest stimulerende vergoeding” tot aanzienlijke discussie met de koepelorganisatie van de nutsbedrijven. Op grond van de eveneens in de wet vastgelegde arbitrageregeling moest de vertegenwoordiger van de windturbine exploitanten een rechtspersoon zijn. Daarop hebben de initiatiefnemers van het eerste uur de Vereniging Particuliere Windturbine Exploitanten PAWEX opgericht.

In de eerste jaren na de oprichting heeft het zwaartepunt van de activiteiten steeds gelegen bij de onderhandelingen namens de windturbine exploitanten met de koepelorganisatie van de elektriciteitsbedrijven over de vergoeding voor de aan het net geleverde elektrische energie.

In samenwerking met de Nederlandse Windenergie Vereniging NEWIN reageerde PAWEX ook op ruimtelijke plannen en wetten en regels met betrekking tot de plaatsing van windturbines. Na de oprichting in 2006 van Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA worden deze zaken behartigd door NWEA. PAWEX beperkt zich tot en concentreert zich op haar taak als erkende representatieve organisatie de windturbine exploitanten te vertegenwoordigen in het wettelijk overleg in het kader van de Elektriciteitswet 1998 (zoals onder meer vastgelegd in artikel 33 en artikel 54).