Algemeen Overleg Energieakkoord inzake SDE+ 2017

Vanuit PAWEX hebben we de Tweede Kamer een brief gestuurd met inbreng aangaande het voorlopige ECN conceptadvies over de basisbedragen SDE+ 2017.

Hierbij hebben we aandacht geschonken aan het Energieakkoord en de te behalen doelstellingen (gecombineerd met de te verwachten realisatie), het weglekeffect als gevolg van windturbines die vroegtijdig worden gesaneerd en de provinciale belemmeringen die nieuwbouwplannen van Windturbines belemmeren.

In onze brief pleitten we voor een verhoogd SDE+ basisbedrag voor kleinschalige windenergie waarbij de kosten in verhouding tot de nu geldende bedragen iets hoger zullen zijn, maar uiteindelijk nog steeds veel lager dan de alternatieven van Wind in Meer, Wind op Zee of Wind op Dijk.

Geïnteresseerden kunnen een kopie van de brief opvragen bij onze beleidsadviseurs Marijn de Vries en/of Nick Waltmans (info@pawex.nl).