Algemene Ledenvergadering 12 mei 2016

12 mei 2016 heeft de halfjaarlijkse ALV plaatsgevonden in Schagen (Noord-Holland).

Tijdens de ALV zijn de resultaten over 2015 besproken en is daarnaast stilgestaan bij de status van enkele actuele dossiers waar de beleidsadviseurs zich mee bezig houden.

Na afloop van de ALV is nog een presentatie gehouden door Felix Olthuis (Voorzitter PAWEX) over de toekomst van windenergie in Nederland en meer in het bijzonder die voor de particuliere exploitanten.