Welkom

PAWEX is de belangenbehartiger voor Particuliere Windturbine Exploitanten.

PAWEX behartigt de belangen van particuliere windturbine exploitanten in overleg met de Minister van Economische Zaken, de toezichthouder ACM (voorheen NMa) en de gezamenlijke netbeheerders. In de diverse overleggen neemt PAWEX, namens de particuliere windturbine exploitanten, deel als representatieve organisatie, zoals bedoeld in de Elektriciteitswet 1998.

Momenteel heeft PAWEX bijna 300 leden waar zij de belangen voor behartigt en daarmee is zij de grootste belangenbehartiger voor Particuliere Windturbine Exploitanten.

Rol van PAWEX

Als representatieve organisatie:

  • Neemt PAWEX deel aan het overleg in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten. De gezamenlijke netbeheerders zijn op grond van artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998 verplicht met PAWEX en de andere representatieve organisaties te overleggen over voorstellen tot wijziging van de voorwaarden en tarieven, die de netbeheerders jegens gebruikers van de elektriciteitsnetten willen hanteren.
  • Voert PAWEX overleg met de Minister van Economische Zaken over voorgenomen wijzigingen van de voor gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving.
  • Voert PAWEX overleg met de Minister van Economische Zaken over voorgenomen wijzigingen van de voor gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving.
  • Voert PAWEX bezwaar- en beroepsprocedures tegen voor windturbine exploitanten ongunstige besluiten van de toezichthouder ACM.
  • Brengt PAWEX haar standpunt ten aanzien van de periodiek door de netbeheerders op te stellen capaciteitsplannen naar voren.
  • Neemt PAWEX deel aan de diverse overleggen bij NWEA om de belangen voor de particuliere windturbine exploitanten te behartigen.
  • Uitsluitend particuliere windturbine exploitanten kunnen lid zijn van PAWEX. PAWEX leden nemen voor tenminste 50% risicodragend deel in de exploitatie van één of meer windturbines in Nederland. Leden van PAWEX zijn onder meer agrariërs, coöperatieve windenergie verenigingen, windpark exploitatie ondernemingen en partijen, die het management voeren over meerdere windturbines of windparken.

Lees meer over PAWEX

bestuursleden

Felix Olthuis

Voorzitter

Halbe Klijnstra

Secretaris

Dolf Geertzema

Bestuurder

Marnix Scholten

Bestuurder

Hans Geluk

Bestuurder

Johan ter Schuur

Bestuurder

Dossiers

De verschillende onderwerpen waar PAWEX zich mee bezig houdt zijn gerangschikt in dossiers. Elk dossier bevat alle brieven en stukken, die PAWEX heeft opgesteld en uitgestuurd met betrekking tot dit onderwerp. Omdat relatief veel kwesties zich over meerdere jaren uitstrekken, kan een dossier soms zeer ver terug gaan in de tijd. Zo is de implementatie in de Codes van het in 2004 gewijzigde artikel 16c Elektriciteitswet nog altijd niet afgerond; ondanks twee procedures bij het College van Beroep tegen (verkeerde) besluiten van de NMa.

Lees meer dossiers

ACTUEEL

Wat speelt er rond netinpassing?

PAWEX is een van de partners in Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers. PAWEX behartigt van oudsher de be...
Lees meer

Algemeen Overleg Energieakkoord inzake SDE+ 2017

Vanuit PAWEX hebben we de Tweede Kamer een brief gestuurd met inbreng aangaande het voorlopige ECN conceptadvies over de basisbedragen SDE+ 2017. ...
Lees meer

Nieuw bestuurslid gezocht

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid die actief wil bijdragen aan het behartigen van de belangen voor de particuliere exploitanten. Gezien d...
Lees meer

Algemene Ledenvergadering 12 mei 2016

12 mei 2016 heeft de halfjaarlijkse ALV plaatsgevonden in Schagen (Noord-Holland). Tijdens de ALV zijn de resultaten over 2015 besproken en is daar...
Lees meer

Nieuwe site online!

Onze nieuwe site is live. Zoals u kunt zien is onze huisstijl vernieuwd en is daarnaast hard gewerkt aan een nieuwe site. Neemt u gerust een kijkje o...
Lees meer

Nieuwsbrief

De derde nieuwsbrief is zojuist rondgestuurd naar onze leden en donateurs. Heeft u deze niet ontvangen, laat het ons dan weten dan voegen we u toe aan...
Lees meer